Høringssvar fra Grete Rynning

Dato: 15.09.2021

Jeg protesterer mot regjeringens planer om å videreføre ordningene med karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Korona kan idag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona har kunnet vaksinere seg. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Mange har allerede forstått at korona-titakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange idag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Med hilsen

Grete Rynning