Høringssvar fra Amela

Dato: 13.09.2021

Dette er rene galskapen som prøves å innføres mot mennesker. Det må brukes mere vete og ikke la dette pandemi greie å fortsette å være en stor politisk sak. Antall døde er ikke det tallet som skulle vært hvis det er snakk om pandemi.

Sånt tiltak kan bare føre til store protester