Høringssvar fra Marit Larsen Alnæs

Dato: 14.09.2021

Ønsker ikke endring i smittevernloven. Ingen forlengelse av korona sertifikat,innreisevisum rene eller isolering.