Høringssvar fra Kjbrenns@gmail.com

Dato: 14.09.2021

Jeg er imot forslaget som er foreslått.