Høringssvar fra Rikke Ekeberg

Dato: 24.09.2021

Forskriftshjemmel om koronasertifikat bør ikke videreføres.

Koronasertifikatet synes å være i strid med grunnleggende rettigheter for individets bevegelsesfrihet i samfunnet, uten at dette synes å ha noen åpenbar betydning med tanke på smittevern. Med en vesentlig majoritet av den norske befolkningen, som nå har tatt en eller flere vaksiner mot Covid 19-viruset, burde vel disse være beskyttet mot smitte, alternativt effekt av smitte. Ellers ville vel det omfattende, statlige vaksinasjonsprogrammet være meningsløst?

Unntaksforskriften om koronasertifikat bør umiddelbart oppheves, og individets rettigheter må veie tyngre.

Mvh

Rikke Ekeberg