Høringssvar fra Nina Nakaidze

Dato: 23.09.2021

Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus. Vaksinasjons dekningen i Norge er ganske så stor og alle som ønsket fikk nå vaksinen. I dag vet vi også at vaksinerte på lik linje med uvaksinerte blir smittet, kan bli syke og kan også dø av korona. Dermed koronasertifikat er ikke effektiv og uten hensikt.Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at dere skal få styre dette i ytterligere ett år. Mvh Nina Nakaidze