Høringssvar fra Trond Eirik Karlsen

Dato: 13.09.2021

Disse bør ikke videreføres. Vaksinepass bør avvikles og vi bør fjerne alle restriksjoner slik våre naboland.