Høringssvar fra Anne Siren Wilhelmsen

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag må forkastes