Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 805455

Dato: 13.09.2021

Nei til forlengelse av smittevernloven.