Høringssvar fra Silje Merethe Dahl

Dato: 17.09.2021

Jeg mener at man istedet bør ta seg god tid og utarbeide nye regler for hva som skal skje i tilfelle det kommer nye utbrudd. Man bør etterstrebe å forbedre reglene og gjøre dem mer tilpasset basert på det vi har lært det siste halvannet året. Vi bør finne bedre måter å håndtere denne typen situasjoner på, spesielt siden de kanskje vil forekomme flere ganger de neste tiårene. Dessuten bør en så sterk inngripen som man har hatt mulighet til å gjennomføre nå ikke være så enkel å ta i bruk.