Høringssvar fra Aslaug Lia Pettersen

Dato: 23.09.2021

Jeg stemmer nei til å forlenge de midlertidige forskriftshjemlene som nevnt i denne høringen. Under de tidligere høringene som har vært stemte jeg nei til klinisk utprøving av GMO-legemidler/medisin og vaksiner, og jeg stemte nei til koronasertifikat som vil gi menneskerettighets-fordeler til de som har tatt vaksinen. Jeg har begrunnet alt dette i de tidligere høringene og jeg stemmer jo derfor helt klart nei til forlenging.

Et koronasertifikat fører til press for å ta vaksinen, som er frivillig. Langtidsbivirkninger er fortsatt ikke kjent, det er ikke kjent eller garantert at man oppnår immunitet mot dette viruset eller mutasjoner. Det er fortsatt lite/ingen fokus på hva man kan gjøre selv for å styrke kroppen og egen helse til å tåle COVID19 bedre og lite hjelp å få for de som er i risikogruppene for å bli veldig syk med dette. Det er ikke testet ut hvordan samfunnet ville klart seg ved å la de med god helse leve som normalt og skjerme de som er i risikogruppene.
Alt er fortsatt mangelfullt og lite vites, dette er forskning. Et sertifikat kan ikke innføres på slike premisser. At man uten vaksinen må teste seg hver gang man skal noe som krever koronasertifikat for å vise at man på akkurat det tidspunktet ikke er smittet er heller ikke greit, fordi PCR testene som brukes for å påvise denne smitte har høy sannsynlighet for falske positive prøver når man ikke har symptomer på sykdom med dette. Viruset er heller ikke isolert riktig ifølge Kochs postulater, så her er det mye mangelfullt. Nå er det også slik at testpinnene som rulles rundt langt oppi nesa er sterilisert med etylenoksid som er meget giftig og ingen sikker nedre grense er angitt for å få dette innvendig eller innånde dette, er satt. Matvarer som inneholder små spor av dette er trukket tilbake fra butikkene.
Legger ved mitt høringssvar fra 16.08.20 på "kort høring om klinisk utprøving og utlevering av gmo-legemidler til behandling eller forebygging av covid19:
"Jeg stemmer nei til å teste GMO medisin/legemidler og forebyggende (vaksiner) på Norges befolkning eller utvalg/grupper av befolkningen. Det bør i alle fall være helt valgfritt og det må gis god informasjon om hva testingen innebærer mht rettigheter ved skader, hvordan middelet virker på kroppen og hvilke bivirkninger som kan oppstå på kort og lang sikt. Testing må ikke påvirke fremtidige generasjoner negativt. Jeg ville stemt nei til endringer i genteknologiloven i høringen som hadde frist 05.08.20, men visste ikke om høringen tidsnok. Jeg synes det var veldig lite informasjon og om høringene, og jeg tror det var mange som ikke fikk dette med seg. Det burde vært på nyhetene i de store mediene, og debatt for og imot. Jeg stemmer nei grunnet føre-var-prinsippet og at det er usikkerhet om virkninger på helse og miljø, mennesker og dyr ved genmodifisering, samt det etiske prinsippet i dette. Vi har et medfødt immunforsvar som påvirkes av våre livsstils-valg og miljø. Det bør vi i stedet holdet fokus på. Slik jeg forstår det aner vi ikke konsekvensene av genmodifisering på lang sikt for oss selv og kommende generasjoner."