Høringssvar fra Henrik

Dato: 14.09.2021

Er det på tide å få tilbake menneskerettighetene våre?

Vi har nå vært i en pandemi i halvannet år. Vi har ikke kunnet reise eller leve som normalt, og dette er noe vi alle har måttet leve med og godta på godt og vondt.

Det at vi splitter folket inn i gruppene uvaksinerte og vaksinerte, hvor det gjøres forskjell for innreiseregler etc. ref. coronapasset er et klart brudd på grunnloven, FN sin menneskerettighetskonvensjon m. fl.

Norge er (eller i hvert fall prøver å være) blant landene som er fremst i verden når det kommer til likestilling, diskriminering, rasisme etc.

Forskjellsbehandlingen vi ser i dag knyttet til coronapasset og innreisetillatelser er klar diskriminering av de uvaksinerte, og er uholdbart.

Vaksinen er og skal være frivillig. Den skal ikke bestemme eller innskrenke hvordan vi kan og skal leve livene våre.

Er det på tide å få tilbake menneskerettighetene våre?