Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188134

Dato: 23.09.2021

Covid/SARS kommer ikke til å gå over i år, eller neste år.
Jeg tenker: la hver enkelt kommune styre sin skute. Nå har de systemer, ressurser og erfaring nok.
Så får Helsedepartementet innkalle til Teams møte, hver 3. uke i mnd for evaluering.
La ny regjering komme på plass, og sette i gang, i stedet for å reversere sittende regjering sine vedtak.
Dette er uansett erfaringsbasert kunnskap, FHI og Nakstad har kontroll.