Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 808518

Dato: 13.09.2021

Dette forslaget er i mot menneske rettighetene. Uakseptabelt at det skal videre føres!