Høringssvar fra Kjell-Ove Elstad Jektvik

Dato: 12.09.2021

Jeg er en norsk borger som sier NEI til "Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2"

• Dette er grunnlag for diskriminering

• Dette er medisinsk apartheid

• Dette er frihetsberøvelse fra de som ikke vil ha vaksine

• Dette er brudd på grunnloven

• Dette er slutten på individuell frihet og et fritt land