Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138638

Dato: 16.09.2021

Jeg legger frem et forslag angående innreisekarantene og diskriminering av uvaksinerte.

Innreisekarantene bør fjernes for alle som ikke er smittet eller har symptomer.

Det er ingen grunn til å fortsette med dette.