Høringssvar fra Heidi birkrlund

Dato: 13.09.2021

Nei !!!!!