Høringssvar fra Anne-Karin Eiken

Dato: 24.09.2021

Koronasertifikatet må ikkje vidareførast. Det er diskrimineriande, og innskrenkar retten til privatliv og å ferdast fritt.