Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248935

Dato: 24.09.2021

Etter 19 måneder med de mest inngripende tiltakene i fredstid, er det nå på tide for å legge til side de ekstraordinære forskrifter, som er et resultat av hastverk og som har gjort enorm skade på den norske befolkning.

Vi har gjennom smittevernloven mange muligheter til å begrense og beskytte mennesker som er syke, eller som trenger beskyttelse. Dette er godt forankret i den faglige forståelse av hvordan en smitte kan bre seg og utvikle seg, samtidig som man ivaretar samfunnet ellers slik at hjulene kan holdes i gang. Det finnes per nå ingen dokumentasjon på at ekstraordinære tiltak har vært nødvendig, eller kommer til å bli nødvendig. FHI har ikke fått lov til å undersøke om hvilke tiltak som har hjulpet underveis i pandemien. Da er det legitimt å legge de faglige konklusjoner som finnes i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014, som er det nærmeste vi kommer en god faglig beslutning. I stedet for å legge til grunn synsinger gjort på et kontor hos byråkrater som er tilsynelatende kaotisk, og langt fra upåvirket av krefter på utsiden av fagmiljøet. Myndighetene har nå fått holde på i 19 måneder, hvor de har drevet smittetyranni på sin egen befolkning. Samtidig har de vært med på å bruke enorme mengder psykologisk krigføring mot sitt eget folk, ved å pumpe frykt ut i samfunnet gjennom sin retorikk og gjennom media. Dette er i følge norsk terrorlov svært alvorlig, og uansett situasjon finnes det ikke hjemmel i loven som åpner for slike metoder for å oppnå politisk agendaer. De har også gjennom denne basisen av frykt og propaganda klart å presse over 90% av landets voksne til å delta på verdenshistoriens største medisinske eksperiment, som per nå allerede er norgeshistoriens største katastrofe med tanke på bivirkninger. Dette på tross av at det ikke var nødvendig, da denne infeksjonen ikke kan ansees som allmennfarlig, og behandling hele tiden har vært tilgjengelig. Snittalder på de døde av covid-19 er lik forventet levealder i Norge!! Trenger man å si noe mer? Vi har nå badet hverandre i den sykelige oppfattelsen av at alle kan potensielt være gående smittebomber i lang tid. De enorme konsekvensene av retorikken, restriksjonene og fryktpropagandaen som myndighetene har bombet oss med i hele 19 måneder, kommer til å straffe seg i generasjoner fremover. Det er drakoniske konsekvenser vi står overfor som nå skal ryddes opp i. Alt tyder nå på at påvirkningene fra en industri som tjener massivt på denne «pandemien», har vært drivkraften bak og muliggjort dette gjennom enorme svertekampanjer, hersketeknikker, sensurering og propagandakampanjer. DET FINNES I DAG INGEN GRUNNLAG FOR Å VIDEREFØRE RESTRIKSJONER PÅ FRISKE MENNESKERS FRIHET. Et slikt system hører kun hjemme i totalitære samfunn, hvor segregering og apartheid er vanlige teknikker for å forsøke å splitte og herske over folk. Er dette noe vi ønsker? Kommer vi til å være stolt av at dette var metoder vi brukte på vårt eget folk, i 2020 og 2021? Hvorfor var ikke anbefalingene som kom i fra myndighetene forankret i faglig vitenskap, og hadde som utgangspunkt i å samle folket gjennom å si; «dette går bra, hold sammen, støtt hverandre, gå ut i naturen, spis sunn mat, spis vitaminer, vær sammen»?! «Infeksjonen ser ut til å bare være farlig for gamle syke mennesker i all hovedsak, så vanlige friske mennesker trenger ikke være bekymret» Disse ikke vitenskapelige forskriftene må ikke få lov til å bli brukt mer nå. Det er på tide å legge den riktige faglige kunnskapen til grunn for hvordan vi går videre, og uten bruk av tyranni på friske mennesker, og da spesielt barn