Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131011

Dato: 15.09.2021

Jeg ønsker ikke forlengelse av noen corona tiltak i det hele tatt! Det er ikke noe grunnlag for det.