Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112838

Dato: 14.09.2021

Jeg kan ikke se nødvendigheten av å fortsette Corona restriksjonene da viruset som nå er mest utbredt ikke gir den alvorlige sykdom og fare for død som jo restriksjonene ble i gang satt for å dempe.

Dersom man mener det er tvingende nødvendig å fremholde tiltakene frykter jeg at dette aldri vil ta slutt, da virus gjerne muterer og dukker opp hver høst og vår.

Situasjonen i Norge har ikke utpekt seg til å være verre enn andre influensa år.. Statistisk viste det seg å ende opp med underdødelighet.

Vaksine pass bør også fjernes umiddelbart da dette er krenkende på demokrati og frivillighet av vaksinering. Den bryter også med Nuremberg kodeksen.

Stopp lovforslaget og opphev restriksjonene.