Høringssvar fra Hanne Grøstad

Dato: 23.09.2021

Jeg samtykker ikke til forslaget om forlengelse av de midlertidige forskriftshjemler når det gjelder smittevernloven. Det oppleves som regelrett maktmisbruk, tvang, frihetsberøvelse og brudd på menneskerettigheter og Grunnloven. Det kan heller ikke begrunnes eller forsvares medisinsk da SarsCov-2 er å betegne som en vanlig influensa, og myndighetene har hele tiden misbrukt falske positive testsvar fra friske mennesker og/eller mennesker med milde, normale forkjølelsessymptomer til å stenge ned samfunnet. Disse maktovergrepene vi har opplevd siden mars 2020 har gjort enormt stor skade på folk og samfunn, ikke minst på barna, både helsemessig og økonomisk. Nå må regnskapet tas for hva dette har kostet land og folk, og dette smittevernsdiktaturet som ikke skulle vært iverksatt i utgangspunktet skal avsluttes.