Høringssvar fra Pia

Dato: 13.09.2021

Nok er nok!!! Dette har gått altfor langt!