Høringssvar fra Jarle Kleiven

Dato: 23.09.2021

Jeg mener at det ikke foreligger noen medisinskfaglig og juridisk grunnlag for å forlenge denne unntakstilstanden. Vi vet, via lekkasjer fra andre land, hva som holdes hemmelig. Det styresmaktene gjør sammen med media har nå gått så langt at det bryter med mesteparten av våre grunnleggende menneskerettigheter. Trusler mot dem som ikke vil ta mRNA sprøyta fremfores av FHI ved Nakstad og burde vært politianmeldt. Vi som ikke tar den kommer til å havne i samme kategori som Australia, Israel eller Litauen etter hvert. Det er arven etter Erna Solberg. Høringsfristen er alt for kort.