Høringssvar fra Ingvild Eskeland

Dato: 23.09.2021

Man vet nå at koronaviruset ikke er mer dødelig totalt sett enn en røff influensa.

Etter myndighetenes egen argumentering må sårbare grupper nå regnes for å være beskyttet med vaksinen.

Behandling av reell sykdom er erstattet av smittesporings regime vi ikke har sett maken til til siden siste verdenskrig - med utgangspunkt i en test som er ubrukelig til å fastslå om man er syk.

Behandling av koronasykdom er underprioritert til fordel for vaksiner. Det finnes mange gode behandlingsmuligheter og forebyggende tiltak som aktivt holdes tilbake av norske myndigheter.

På bakgrunn av ovenstående:

Forslaget om forlengelse av hjemlene gir myndighetene fullmakt til å bryte med grunnloven og helt grunnleggende menneskerettigheter som vårt demokrati er bygget på. Det er alarmerende at dette kommer nå - til tross for at smitten - som myndighetene selv bygger sine tiltak på - er på retur. Det er på overtid med en bred debatt om tiltakene vi har vært påtvunget som befolkning. At helsemyndigheter, regjering og opposisjon har tunnelsyn og ikke evner å tenke en ny tanke i løpet av drøye 1.5 år er sterkt urovekkende. At høringen sendes ut 2 dager før valget og at det er blitt en sedvane med korte høringsfrister bryter ned tilliten til folkevalgte og forvaltningen. Hvor er vi på vei??