Høringssvar fra Kjetil Sveen

Dato: 20.09.2021

Forskriftene som foreslås forlenget, fratar borgere av Norge rettigheter som er gitt i grunnloven. Slik situasjonen er i Norge, er det ingen helsemessig krise i dag. Det er ikke tillatt å sette grunnloven til side som et beredskapstiltak. Tiltakene må være forsvarlige, nødvendige og forholdsmessige. Ingen av disse kriteriene er oppfylt. Forslaget er ulovlig og må derfor avvises.

Bruk av koronasertifikat bidrar til segregering i det Norske samfunnet, og er i strid med norske verdier. Norge har alltid tidligere, vært en stemme som står imot diskriminering og segregering av folkegrupper. Koronasertifikatet er en hån mot disse verdiene og en skam for Norge. Det er ikke gitt noe hjemmel i menneskerettighetene til å diskriminere mennesker på bakgrunn av deres helsetilstand, hvordan hvert individ velger å ta vare på egen helse eller hvordan de velger å utøve sin frihet.

Videre skaper tiltakene en form for «vaksinetvang», siden de begrenser de uvaksinertes anledning til å delta i samfunnet på lik linje med den øvrige delen av befolkningen. Siden de vaksinerte er beskyttet, har disse ikke behov for beskyttelse mot de uvaksinerte. Dersom de uvaksinerte velger å delta i situasjoner som kan medføre smitte, betyr det at de tar den risikoen det vil medføre.

Alle som stemmer for «Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2», er medskyldige i brudd på menneskerettighetene, grunnloven og grunnleggende norske verdier.