Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147415

Dato: 17.09.2021

Dette beveger seg i grenselandet til diktatur, og er helt uforenlig med den verdighet vi som mennesker skal ha. En utnyttelse av folkets tillit av en elite som ser ut til å tro seg være i en slags øvre dimensjon og som dermed har rett til å bryte de lover som beskytter oss. Dette må nå avsluttes!