Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213336

Dato: 24.09.2021

Jeg er prinsipielt imot vaksinesertifikater og sosiale kredittsystemer som nekter individer tilgang til samfunnstjenester.
Dette er slik vi på sikt taper retten til et privatliv, skaper destruktive samfunnskiller og et overvåkningssamfunn.

Det finnes helt konkrete eksempler på personer med økonomisk og politisk påvirkningskraft som ønsker å utnytte denne pandemisituasjonen som et påskudd til å utvide sin makt og slå ned på sine meningsmotstandere. Jeg frykter at denne type systemer ikke vil brukes ad hoc, men ekspanderes på fordi systemet allerede er utviklet, helt til det er for sent og vi ikke lenger klarer å peke på hvor det gikk galt. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner.