Høringssvar fra Hilde Grøtting

Dato: 24.09.2021

Flere av tiltakene i smittevernloven er brudd på grunnlov og menneskerettigheter. Vi har ikke vært i en situasjon av nød! Myndighetene har siste halvannet år gjort seg skyldig i grove brudd på elementære menneskerettigheter. Det de kaller for vaksine, oppfyller verken de juridiske eller medisinske egenskaper til en vaksine. Å forlenge noe som i utgangspunktet er brudd på menneskerettigheter er helt uakseptabelt! Grunnlaget for denne loven er heller ikke dokumentert. Man mangler vitenskapelige evidenser på stort sett alle områder.
Frihetsberøvelse og segregering er ikke akseptabelt å må ta slutt nå! FHI sier covid er på lik linje med influensa og regjeringen har selv skrotet flere smitteverntiltak i dag pga der ikke lenger er behov. Det sier seg selv at disse tiltakene ikke skal forlenges.