Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206452

Dato: 23.09.2021

Når historien blir skrevet, vil alle i denne regjeringen og de på stortinget bli stilt til ansvar for alle de horrible ugjerninger dere har vært med på. Svekking av sivilombudet, svekking av høyeste retts makt, endring av grunnlov under påskudd av smittevern, svekkelse av fri presse ved å skape finansielle insentiver hos medier under påskuddet å begrense dissens i "pandemiens tid", hemmelighold av alt i håndtering av pandemien, alle brudd på grunnlov, endring av tvangsloven for å bane veien for bruk av tvang mot dissidenter, innføring av medisinsk apartheid under regi av utenlandske interesser og aktører, splittelse av det norske folket, fremming og prakking av et medisinsk eksperiment med ukjent langtids virkning på folkehelsa og individers live og helse, ruinering av økonomi og devaluering av norkse kroner, destruksjon av mye av utelivsnæringen, svekkelse av folks uavhengighet og kraftig dytt mot avhengighet av stat og regjering, ukontrollert inflasjon, fremming av frykt, angst, eksklusjon, isolasjon og hat fremfor håp, lykke, oppmuntring, samarbeid, kjærlighet, forening og mot.