Høringssvar fra En kvinne

Dato: 24.09.2021

Takk for tilbudet om endring i smittevernsloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Jeg har følgende spørsmål:

Hvis smittevernsloven er en lov, plikter dere ikke da å utforme en kontrakt som hver mann og kvinne, samt sønner og døtre av menn og kvinner i Norge kan få mulighet til å lese og vurdere om de ønsker å signere for godkjennelse av endringene i smittevernsloven?

Hvis smittevernsloven er en lov, plikter dere ikke da å utforme en kontrakt hvor det å gis en faglig begrunnelse (statistikker, bevis, etc.) som rettferdiggjør at forskriftshjemlene og tiltakene forlenges?

Hvis smittevernsloven er en lov, kan dere vise til en kontrakt hvor det fremgår hvem som tar ansvar hvis kvinner, menn, sønner og døtre av kvinner og menn i Norge blir skadet eller dør som følge av endringene i smittevernsloven?

Jeg kan ikke ta stilling til om jeg ønsker å samtykke til endringene i smittevernsloven før dere har utformet en kontrakt hvor det er faglig begrunnet hvorfor vi må ha smittevernsloven. Hva slags statistikk og beviser har dere? Hvem tar ansvar for eventuelle skader/død? Jeg er dessuten kvinne, og har lov til å reservere alle rettigheter. Men hvis dere kan komme med et tilbud i en ryddig og ordentlig kontrakt, så skal jeg med glede vurdere om jeg ønsker å gjøre handel med dere.