Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139415

Dato: 16.09.2021

Nei til koronarestriksjoner og koronasertifikater.