Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 660252

Dato: 13.09.2021

Nå må det bli slutt på kontrollen.