Høringssvar fra Caj Tidemandsen

Dato: 23.09.2021

Med tanke på dagens dekningsgrad av vaksinert befolkning, så anser jeg det som unødvendig å fortsette med lockdown av samfunnet ved større smitteutbrudd.
Karanteneregler bør opprettholdes i forhold til påvist smitte, men lockdown og påtvunget karantene i forbindelse med innreise o.l. fører til svært negative ringvirkninger i samfunnet, både med tanke på psykisk helse, og i forhold til økonomiske ringvirkninger for private og bedrifter.