Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269226

Dato: 11.09.2021

Jeg er sterkt imot en forlengelse og en lovendring. Reagerer også sterkt på måten dette blir forsøk gjennom ført uten at Norges befolkning blir informert om dette. Hvorfor er ikke dette blitt tatt opp og diskutert på partileder debattene?