Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152016

Dato: 18.09.2021

Imot forlengelse. Det strider imot menneskerettighetene.