Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271218

Dato: 24.09.2021

Jeg sier et klart og tydelig NEI til en forlengelse av alle de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven.

Denne utvidelsen av loven var ment å være midlertidig i en krisesituasjon. Den korte høringsfristen er mildt sagt betenkelig og hjemmelsgrunnlaget tvilsomt. I dette lovverket ligger prinsippet om å ikke bremse normal aktivitet unødvendig, og her foreligger et bredt forankret handlingsrom for kriser.

I den videre håndteringen av Covid-19 må dette inngå:

1. Ut med ikke-folkevalgt byråkrater til å ta omfattende avgjørelser, inn med folkevalgte spesialister.

2. Slutt å basere «smittetall» på ubrukelige PCR-tester, som med dagens bruk gir 97% falske positive svar og dermed opprettholder en kunstig pandemi.

3. Covid-vaksinering må være frivillig for alle, og det må ikke utøves press på folk for å vaksinere seg.

4. Covid-vaksinering er fortsatt på et eksperimentelt stadium og må derfor foregå KUN etter grundig informert samtykke, der alle kjente bivirkninger oppgis.

5. Barn og unge skal IKKE vaksineres mot Sars Cov2. For barn og unge er det NEGATIV helsegevinst ved vaksinering mot Covid. Med andre ord, det er større risiko for barn og unge under 40 for bivirkninger og død enn å få selve sykdommen, som det statistisk sett er 0% sjanse for å få for unge.

6. Koronapass som forutsetning for handle- og bevegelsesfrihet må avvises, både innenlands og for innreise til Norge.

7. Full åpenhet om bivirkninger av vaksinen, og full åpenhet om kort- og langsiktige symptomer og konsekvenser av Covid-smitte forutsettes.

8. Opphevelse av hemmeligholdet rundt regjeringens håndtering av Covid-situasjonen.

9. Belutninger rundt videre forhold skal gjøres i henhold til demokratiske lover gjennom et bredest mulig flertatt i Stortinget.