Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 814344

Dato: 13.09.2021

Dette er ikke demokrati lengre. Rett og slett galskap. Ser dere ikke at dette blir for strengt. Nå er det på tide å samarbeide i Norden og får en felles struktur og bedre samarbeid.