Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155828

Dato: 19.09.2021

Et klart og tydelig NEI.

Det er på tide å stoppe mens leken er god.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for det enkelte menneske er i strid med Grunnloven.

En videreføring av fullmakten vil føre til et folkeopprør mot regjeringen og helsebyråkratene, noe som ikke er ønskelig.

Lytt til folket hvis dere ønsker det beste for landets innbyggere.