Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205941

Dato: 23.09.2021

De fleste forstår at når antall tester økes, økes også antall smittede.
De fleste har fått med seg at hurtigtester ikke er et godt verktøy for å spore smitte.
Mange har fått med seg at Amerikanske helsemyndigheter (CDC) skal slutte å bruke PCR tester fra nyttår fordi de ikke gir gode nok resultater.
De fleste har fått med seg at eksperter sier at vi ikke skal vurdere tiltak basert på antall smittede, men på antall døde.

Bruk av koronasertifikat, eller isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet, for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 må derfor ikke videreføres.
Det vil gi et segregert samfunn basert på høyst tvilsom forskning.

Koronasertifikatet i strid mot grunnleggende rett til frihet.