Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134314

Dato: 15.09.2021

Vi er imot høringsforslaget og forlengelse av tiltak i Norge. Hva med å se til Danmark og ta lærdom derfra?

Barn og ungdom av Norge har lidd lenge nok. La dem få leke og reise fritt - uten å være redd for å "drepe noen" hvis de skulle være bærer av Covid -19.

Gi norske barn friheten igjen! Gi dem barndommen og den bekymringsløse tilværelsen tilbake - uten tvangsmedisinering/vaksinering fra myndighetene.

"Og den saganatt som senker, senker drømmen på vår jord... " Er vi dithen kommet?