Høringssvar fra Einar Fosseli

Dato: 23.09.2021

Her mener jeg at myndighetene må kjenne sin begrensning og forstå at nok er nok. Vi har ikke dødsfall knyttet til corona og veldig få sykehusinnleggelser. Matematikken er enkel og sier oss at det ikke lenger er behov for noen begrensninger. Vaksinert eller ikke vaksinert... friheten til enkeltindividet burde teller aller mest. Begrensninger med karantene og karantenehotel fremstår som utrolig merkelige og totalt unødvendige for de fleste.