Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 265824

Dato: 24.09.2021

Det er ikke bare unødvendig å legge grunnlaget for en fortsettelse av tiltakene og restriksjonene - det er også uforsvarlig. Så få mennesker blir syke, og det finnes i tillegg midler som har vist seg å være effektive, og som blir anbefalt av leger internasjonalt (ivermektin, hydroxyklorokin, blant andre). Koronasertifikatet, som skal brukes for å sikre at kun vaksinerte vil slippes inn på arrangementer hvor vaksine er krevd, vil potensielt skape splittelse i samfunnet. Vaksinen, som man skal få et sertifikat for å ha tatt, er ikke ferdig testet, har vist seg å gi alvorlige bivirkninger, og har ukjente langtidsbivirkninger. De vaksinerte, som skal bære dette sertifikatet, kan fortsatt smitte videre. (Dette har kommet frem flere ganger, blant annet i nyhetssaker hvor det meldes om at vaksinerte har skapt smitteutbrudd.)

Tiltakene og restriksjonene har vist seg å ha negative konsekvenser på folks mentale helse, de har ført til at flere bedrifter har gått konkurs, og gjort mange mennesker ensomme og redde. Det har ikke vært fokus på hvordan man kan bygge opp immunforsvaret på naturlige måter.

Tiltakene har hatt en stor negativ effekt, og gjort større skade enn nytte, og det er ikke forsvarlig å fortsette å bruke dem.