Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154947

Dato: 19.09.2021

Det er ingen logikk i å fortsette tiltakene, som nå gjør mer skade enn nytte.

Covid-19 er ikke farlig for barn. Dette har FHI selv sagt. La barna være ifred.

Vi må heller aldri komme dit at vaksiner på noen måte blir obligatorisk for å være en del av samfunnet for øvrig. Vaksinasjon må være frivillig!