Høringssvar fra Kenny Haugen

Dato: 10.09.2021

1) For at disse hjemlene og endringene skal finnes sted, må det vises til det faktiske Sars-covid-2 viruset. Det betyr at dere må vise oss dokumentasjon på om det i det heletatt eksisterer.
Det vil si et fult isolert sars-covid-2 virus.

2) Medisinske dokumentasjon (herunder selvmord, barn som tar skade både fysisk og psykisk, familieoppløsning, skader i form av fysisk eller psykisk på medmenneske og familie, psykologiske tilstanden til folk)

3) I alle tider i menneskets lange løp har alle tatt naturlige medisiner for å øke immunforsvar og biologiske gunstige prosesser i kroppen. Hvorfor, iløpet av de siste 80 årene, går vi vekk ifra det? Vil se dokumentasjon for hvorfor samt den gunstige effekten å ikkje informere eller oppfordre folk til å ta i bruk naturlige medisiner som folk har tatt i over 100.000 år. Da er det jaggu rart menneske som art har overlevd hvis det de gjorde ikkje hadde noe for seg.

4) Siste;

Hva har vi sett i samfunnet i dag om segregering av folket med og uten dette passet? Hvilken nytte har det kontra hvilke konsekvenser har det? Det er nok data nå verden rundt til å fastslå hvor mye det ødelegger for samfunn og mennesker. Så mitt spørsmål er: Hvorfor ønsker stortinget den ødeleggelsen - og fortsette denne ødeleggelsen?