Høringssvar fra Birgitte Helgevold

Dato: 24.09.2021

FHI har selv gått ut og sagt at vi nå må regne corona som et influensavirus. Regjeringens corona-tiltak og nedstenging av samfunnet har ført til økonomisk ruin for mange, med påfølgende psykisk belastning. Ikke minst har det gått ut over barn og unge, som er de som har lidd mest gjennom alt dette. Når vi nå åpner samfunnet og covid er å regne som influensa er det et overgrep at regjeringen skal kunne videreføre disse tiltakene. Jeg er helt i mot dette, og vi ser allerede alarmerende og urovekkende ting som skjer i land hvor slike tiltak blir misbrukt. Eks i Australia - og i Frankrike, hvor folk ikke får handle på et kjøpesenter uten å være vaksinert med en vaksine som fortsatt er under uttesting.