Høringssvar fra Tore Refsnes

Dato: 13.09.2021

Høringen legger opp til en forlengelse av dagens regelverk, noe som i praksis betyr at barn må i karantene/karantenehotell ved passering av grensen. Åpne, faktiske demokratier i Europa har nedgradert Covid-19 til en epedemi som ikke regnes som samfunnskritisk sykdom for lengst. Og i Norge vurderer man å innføre en permanent smittevernsstat.

De uforholdsmessige tiltakene regjeringen har innført må stoppes nå. Grensen for MAKTMISBRUK er nådd for lengst. Pandemien har vært håndtert av glade amatører uten noen form for smittefaglig forståelse.