Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 413232

Dato: 12.09.2021

Nei til forslaget om forlengning.

Norge må åpnes opp helt nå. Slutt med å terrorisere barn og ungdom med trussel om isolasjon hjemme. Slutt med vaksinering. Slutt med testing.

La folket få rettighetene tilbake i Norge til å leve frie liv og til å bestemme selv over kropp og helse.