Høringssvar fra Terje Drøsshaug

Dato: 20.09.2021

Jeg er sterkt imot at de midlertidige forskrifthjemler i samband med Covid skal fortsette. Jeg mener det er ingen medisinsk begrunnelse for å fortsette "unntakstilstand", da Covid representere en lavere risiko enn en normal influensaepidemi.

Jeg mener at hvis disse midlertidige forskrifthjemler får fortsetter dokumenterer dette at det ikke har noe med sykdom å gjøre, men en politisk aktivisme mot den norske befolkning som har helt andre målsetninger enn begrunnelsen at det gjelder sykdom og helse.

Befolkningen blir utsatt for en "psykisk terror" som vil gi både fysiske og mentale skader. For meg virker det som alle negative konsekvenser, som er større enn selve "pandemien" er systematisk underkommunisert og neglisjerte. Det norske samfunn kan bli påført langtrekkende negative psykososiale konsekvenser som vil ta generasjoner å lege.

Minner om at WHO tilfeldig endret definisjon av pandemi fra antall døde til antall smittede kort tid før pandemien brøt ut.

Den nye regjeringen håper jeg har større omsorg for det norske folk og det norske samfunn ve og vell enn internasjonal politisk korrekt "populisme".