Høringssvar fra Tharald Øverlie

Dato: 14.09.2021

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Dette kan ikke forstås anderledes enn at regjeringen har en annen agenda, enn helse. Hadde helseaspektet stått fremst, ville alle tiltak vært opphevet for lenge siden.